Testy i akcesoria do sterylizacji


KONTROLA PROCESU STERYLIZACJI

Sterylizacja to złożony proces technologiczny, składający się z wielu czynności prowadzących do wytworzenia wyrobu sterylnego.

Produkt uważany jest za sterylny, jeżeli prawdopodobieństwo przeżycia mikroorganizmów (w tym również form przetrwalnikowych) w sterylizowanym produkcie jest mniejsze niż jeden na milion (1: 1 000 000) – poparte badaniami kilkunastu organizacji międzynarodowych, w tym m.in. NASA.

Proces ten musi być wykonany tak, aby każda sterylizacja dawała wyrób o identycznej jakości.

Dział Centralnej Sterylizacji ponosi pełną odpowiedzialność za produkt oraz i skutki, jakie jego stosowanie za sobą niesie, dlatego musi kontrolować proces sterylizacji.

Kontrola procesu sterylizacji pozwala na:

• codzienne zwalnianie sterylizatora

• zwolnienie pakietu

• wolnienie wsadu

Proces sterylizacji powinien być walidowany oraz rutynowo kontrolowany, a urządzenia utrzymywane w pełnej sprawności.

Kontrola procesu sterylizacji jedynie na podstawie wskazań rejestratorów czy przyrządów kontrolnych jest niewystarczająca.

Pomimo zastosowania w większości sterylizatorów nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych,  konieczne jest również  stosowanie wskaźników chemicznych.

Testy chemiczne są przeznaczone do uzyskania informacji o warunkach w komorze sterylizatora i ostrzeżenia użytkownika o potencjalnych nieprawidłowościach procesu sterylizacji.

Wskaźniki chemiczne zawierają substancje, które po osiągnięciu wymaganych parametrów sterylizacji zmieniają barwę (wizualne określenie poprawności procesu sterylizacji).

Informację o przeprowadzonym procesie otrzymuje się natychmiast po jego zakończeniu.

Zostały opracowane różne klasy wskaźników chemicznych, aby odpowiadały różnym potrzebom monitorowania.

Oferujemy testy chemiczne zgodne z normą PN-EN ISO 1140  i różnymi wymaganiami w niej zawartymi:

  

Kosze do autoklawów 
Kontenery sterylizacyjne 
Meble ze stali nierdzewnej 
Testy do kontroli mycia
i sterylizacji