Testy do kontroli mycia i sterylizacji


 KONTROLA PROCESU STERYLIZACJI

Sterylizacja to złożony proces technologiczny, składający się z wielu czynności prowadzących do wytworzenia wyrobu sterylnego.

Produkt uważany jest za sterylny, jeżeli prawdopodobieństwo przeżycia mikroorganizmów (w tym również form przetrwalnikowych) w sterylizowanym produkcie jest mniejsze niż jeden na milion (1: 1 000 000) – poparte badaniami kilkunastu organizacji międzynarodowych, w tym m.in. NASA.

Proces ten musi być wykonany tak, aby każda sterylizacja dawała wyrób o identycznej jakości.

Dział Centralnej Sterylizacji ponosi pełną odpowiedzialność za produkt oraz i skutki, jakie jego stosowanie za sobą niesie, dlatego musi kontrolować proces sterylizacji.

Kontrola procesu sterylizacji pozwala na:
• codzienne zwalnianie sterylizatora
• zwolnienie pakietu
• wolnienie wsadu

Proces sterylizacji powinien być walidowany oraz rutynowo kontrolowany, a urządzenia utrzymywane w pełnej sprawności.

Kontrola procesu sterylizacji jedynie na podstawie wskazań rejestratorów czy przyrządów kontrolnych jest niewystarczająca.

Pomimo zastosowania w większości sterylizatorów nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych,  konieczne jest również  stosowanie wskaźników chemicznych.

Testy chemiczne są przeznaczone do uzyskania informacji o warunkach w komorze sterylizatora i ostrzeżenia użytkownika o potencjalnych nieprawidłowościach procesu sterylizacji.

Wskaźniki chemiczne zawierają substancje, które po osiągnięciu wymaganych parametrów sterylizacji zmieniają barwę (wizualne określenie poprawności procesu sterylizacji).

Informację o przeprowadzonym procesie otrzymuje się natychmiast po jego zakończeniu.

Zostały opracowane różne klasy wskaźników chemicznych, aby odpowiadały różnym potrzebom monitorowania.

 

Oferujemy testy chemiczne zgodne z normą PN-EN ISO 1140  i różnymi kwalifikacjami w niej zawartymi :Testy chemiczne zgodne z normą EN ISO 11140Pakiet testowy Bowie&Dick.Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne klasy 4 
 


Test klasy 5 z przesuwna substancją wskaźnikową
 


Wskaźniki chemiczne emulacyjne typu 6
 


Wskaźniki Helix PCD 
 


Taśmy samoprzylepne z i bez wskaźnika sterylizacji
 
 

Testy do kontroli mycia


Testy poprawności zgrzewu
Test zgrzewu informuje o codziennej prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej, zależnej od: kompozycji materiału, temperatury, odpowiedniego nacisku i czasu

Sprawdzian zgrzewania
Indicator BlueTest.it 
Wskaźniki procesu dekontaminacji chemiczne oraz biologiczne

Wskaźniki chemiczne Bioquell HPV-CI 
Wskaźniki biologiczne Bioquell HPV-BI