Pakiet testowy Bowie&Dick


 

test bowie&dick

Pakiet testowy Bowie Dick klasy 2 jest zgodny z normą PN EN ISO 11140 i  przeznaczony do sterylizatorów wyposażonych w system próżniowy.

Test sprawdza nie tylko mechaniczną sprawność sterylizatora, lecz także jakość dostarczonej pary.

Potwierdza zdolność do penetracji pary, skuteczne usunięcie z komory powietrza oraz gazów niekondensujących.

Pakiet Bowie&Dick to jednorazowy test ze wskaźnikiem  chemicznym umieszczonym pomiędzy barierą (arkuszami specjalnego papieru), które tworzą krytyczne warunki procesu sterylizacji. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane są  pola do wpisania informacji dotyczących procesu.  Pakiet zawiera również arkusz wczesnego wykrywania nieprawidłowości pracy sterylizatora, który pozwala na  wczesne wykrycie nieprawidłowości.

test bowie&dick 2

 

Test powinien być wykonywany codziennie, przed rozpoczęciem rutynowej pracy sterylizatora.

Pakiet należy umieścić  w pustej komorze w celu jej przygotowania do pracy i wychwycenia jakichkolwiek nieprawidłowości przed umieszczeniem narzędzi w komorze urządzenia, a następnie przeprowadzić cykl sterylizacji trwający 3,5 min w temp. 134°C.

Po zakończonym procesie sterylizacji należy wyjąc pakiet ze sterylizatora, po uzyskaniu temperatury pokojowej pozwalającej na jego bezpieczne otwarcie, należy odczytać wynik testu.

Wynik testu jest natychmiastowy i łatwy w interpretacji – wizualna ocena zmiany koloru wskaźnika chemicznego.

Zmiana koloru następuje zarówno na arkuszu wczesnego wykrywania, jak również na arkuszu chemicznym umieszczonym wewnątrz pakietu.

Prawidłowy wynik potwierdza łączne oddziaływanie na test czynników tj. czas, para i temperatura.

Interpretacja wyników:

test bowie&dick 3

Przyczyny nieprawidłowego wyniku testu:

- nie zostało usunięte powietrze z komory

- nie zostały usunięte gazy

- wytworzenie się kieszeni powietrznych

- obniżona temperatura

- obniżona wilgotność pary 

Substancje chemiczne zawarte w pakiecie są pozbawione ołowiu i całkowicie bezpieczne dla środowiska.

Wszelkie informacje na teście umieszczone są w języku polskim m.in. parametry cyklu, data przydatności, data produkcji, numer normy według której test został  wykonany, numer LOT, warunki przechowywania.