Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne klasy 4


 test kl.4 - 1

 

Wskaźnik chemiczny klasy 4 zgodny z normą PN EN 11140 przeznaczony do kontroli pakietu poddawanego działaniu pary w sterylizatorach.

Testy umożliwiają  stosowanie w pakietach zawierających m.in. narzędzia metalowe, materiały porowate, gumowe, tworzywa sztuczne i bieliznę bawełnianą.

Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wykonane są w formie paska papierowego z perforacją.

Test należy umieszczać wewnątrz każdego pakietu , który monitoruje penetrację pary w miejscu umieszczenia.
test kl.4 - 2

Jednolita zmiana zabarwienia testu na całej długości wskaźnika chemicznego informuje o właściwej penetracji pary wodnej oraz osiągnięciu minimum dwóch zmiennych krytycznych procesu sterylizacji.

Test chemiczny umieszcza się wewnątrz pakietu przeznaczonego do sterylizacji.

 Załadunek należy poddać cyklowi sterylizacji w zakresie temperatur i czasu: 
121°C - 134°C i 20 min. - 3,5 min.

 Po przeprowadzonym procesie sterylizacji należy odczytać wynik testu. Jeżeli proces sterylizacji przebiegł prawidłowo, powinna nastąpić wizualna zmiana koloru na całej długości testu.

Tusz wskaźnikowy jest na bazie wody, nietoksyczny, bezołowiowy i nie zawiera żadnych innych metali ciężkich.