Test chemiczny zintegrowany KLASA V


test kl.5 nr 1

Zintegrowany test  klasy 5  z przesuwającą się substancją wskaźnikową jest wszechstronnym wskaźnikiem kontroli sterylizacji parowej pozwalającym określić, czy zostały osiągnięte wszystkie parametry krytyczne procesu w całym cyklu sterylizacji parą wodną (czasu, temperatury i nasycenia pary)

 

Test klasy 5 przeznaczony jest do kontroli sterylizacji parą wodną dla cykli w temperaturach 134°C i 121°C. 


Integrator parowy klasy 5 zawiera materiał wrażliwy na parę, który kolejno topi się i przemieszcza w poprzek paska do obszaru AKCEPTOWANEGO, wskazując na wszystkie parametry sterylizacji.

Test chemiczny należy umieścić wewnątrz pakietu przeznaczonego do sterylizacji. Po sterylizacji należy wyjąć wskaźnik i sprawdzić przesunięcie substancji wskaźnikowej.
Nie wymaga interpretacji wyniku.

 

PRAWIDŁOWY WYNIK TESTU:

test kl.5 nr 3


 


Czas reakcji wskaźnika chemicznego klasy 5 zbliżony jest do wskaźnika biologicznego, a więc uzyskanie przez wskaźnik chemiczny zintegrowany punktu końcowego zapewnia podobne informacje do tych, które dostarcza wskaźnik biologiczny. Przeznaczony do użytku co najmniej raz dziennie.  

Przyczyny nieprawidłowego wyniku testu:

  • przeładowanie komory
  • kieszenie powietrzne wewnątrz sterylizatora
  • narzędzia  zbyt ciasno zapakowane
  • wadliwe działanie mechanizmu czasowego
  • błąd w ustawieniu temperatury
  • nieprawidłowa konfiguracja wsadu
  • słaba jakość pary

 

Testy nie zawiera metali ciężkich i są nietoksyczne.