Wskaźniki chemiczne emulacyjne klasa VI


Wskaźniki chemiczne emulacyjne typu 6 są zaawansowanymi technologicznie testami, które stanowią prostą i dokładną metodę badającą zajście odpowiednich warunków krytycznych w cyklu sterylizacji parą wodną.

Zmiana barwy wskaźnika chemicznego nastąpi, kiedy zostaną osiągnięte ściśle określone parametry :
-  czasu
-  temperatury
-  penetracji parą

W momencie gdy jeden z trzech parametrów jest nieosiągnięty zmiana barwy wskaźnika zostaje powstrzymana.

Każda klasa wskaźników ma określony zakres wartości parametrów krytycznych, tolerancje dla wskaźników klasy 6 są najbardziej ostre, czyli mają najbardziej zawężony zakres w porównaniu z innymi klasami wskaźników chemicznych np. wskaźnik klasy 4 może osiągnąć swój punkt końcowy co najmniej w temperaturze 119 °C po czasie 11 minut i 15 sekund, natomiast wskaźnik klasy 6 dopiero w temperaturze 120°C po czasie 14 minut i 6 sekund.

Test zalecany jest do kontroli każdego procesu sterylizacji parą wodną.

Testy mają formę powlekanego paska samoprzylepnego, który można łatwo wkleić do dokumentacji procesów. 

Test chemiczny należy umieścić wewnątrz pakietu przeznaczonego do sterylizacji.

Po sterylizacji wyjąć wskaźnik i sprawdzić zmianę koloru. Prawidłowy proces sterylizacji potwierdzony jest zmianą koloru wskaźnika, wówczas materiał sterylizowany może zostać zwolniony.

Test pozbawiony jest ołowiu i metali ciężkich.

Nieprawidłowa zmiana koloru może wystąpić gdy:

  • komora została przeładowana
  • wystąpiły kieszenie powietrzne
  • materiał sterylizowany zbyt ciasno zapakowany (brak dostatecznej penetracji pary)
  • zbyt krótki czas ekspozycji
  • nieprawidłowa temperatura procesu
  • słaba jakość pary, zbyt duża wilgotność

 

Testy są dostępne w następujących zakresach temperatury i czasu:
test kl.6 3,5 min

Testy chemiczne klasa VI samoprzylepne 
121'C - 15 minut
134'C - 3,5 minuty

test kl.6 7 min

Testy chemiczne klasa VI samoprzylepne
134°C -7 minut
121°C - 20 minutTesty chemiczne klasa VI
121'C - 15 minut
134'C - 5,3 minuty