Biodekontaminacja pomieszczeń


 

Mobilne systemy biodekontaminacji są niezawodną ochroną pacjentów oraz personelu dzięki stworzeniu całkowicie odkażonego środowiska w dowolnym pomieszczeniu. Jest to możliwe dzięki opatentowanej technologii HPV – gazowej formy nadtlenku wodoru, bezpiecznej dla powierzchni, urządzeń elektrycznych czy wrażliwej elektroniki. Zastosowanie skutecznej technologii gazowego H2O2 umożliwia znaczącą redukcję zakażeń wewnątrzszpitalnych. Systemy biodekontaminacji posiadają udowodnioną wieloma badaniami skuteczność przeciwko bakteriom, wirusom, sporom, w tym Clostridium difficile, MERS, SARS czy też SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Gwarantowana redukcja drobnoustrojów > 1:1 000 000.

Po procesie w pomieszczeniu nie pozostają żadne aktywne pozostałości czynnika biodekontaminującego.

Możliwość pełnej walidacji procesu za pomocą wskaźników chemicznych i biologicznych.

 

BQ-50

BQ-50

Mobilny system składający się z:
  • Generatora – jednostka wytwarzająca opary H2O2 i rozprowadzająca je po pomieszczeniu
  • 3 jednostek aeracyjnych – poprawiające dystrybucję czynnika biodekontaminującego w pomieszczeniu oraz w fazie aeracji aktywnie katalizujące rozkład nadtlenku wodoru do tlenu i wody, co przyspiesza czas trwania procesu
  • Panel sterowania – komunikujący się bezprzewodowo z pozostałymi elementami
  • System posiadający zdolność biodekontaminacji pomieszczeń o kubaturze do 200 m3
  • Niewielkie wymiary, waga, możliwość przemieszczania systemu oraz prostota obsługi sprawiają, że jest on przyjazny operatorowi





ProteQ
ProteQ


Mobilny system złożony z:

  • Generatora – jednostka wytwarzająca opary H2O2 i rozprowadzająca je po pomieszczeniu (posiada wbudowaną jednostkę katalizującą)
  • 2 jednostek aeracyjnych – poprawiające dystrybucję czynnika biodekontaminującego w pomieszczeniu oraz w fazie aeracji aktywnie katalizujące rozkład nadtlenku wodoru do tlenu i wody, co przyspiesza czas trwania procesu
  • Panel sterowania – komunikujący się bezprzewodowo z pozostałymi elementami.
  • System posiadający zdolność biodekontaminacji pomieszczeń o kubaturze do 400 m3
  • Wbudowane kółka ułatwiają przemieszczanie urządzenia