Usługa biodekontaminacji HPV


Biodekontaminacja

Proces polegający na usunięciu i dezaktywacji patogenów, które znajdują się w pomieszczeniach i na używanych sprzętach, w wyniku bezpośrednich kontaktów zagrażają one życiu lub zdrowiu ludzi. Sterimed proponuje kompleksową usługę biodekontaminacji pomieszczeń z użyciem technologii HPV posiadającej rekomendację do walki m.in. z bakteriami Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniaePseudomonas aeruginosa oraz wirusem MRSA, SARS czy koronawirusem COVID-19. Technologia HPV wykorzystuje gazową formę nadtlenku wodoru w wysokim stężeniudzięki czemu uzyskujemy redukcję mikroorganizmów na poziomie 6 log. Biodekontaminacji poddawane są całe pomieszczenia wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nich urządzeniami. Podczas przeprowadzania procesu technologią HPV z pomieszczenia nie trzeba wynosić sprzętu medycznego jest ona w pełni kompatybilna nawet z czułą elektroniką.

Sprzęt 

Zespół Sterimed pracuje wyłącznie na profesjonalnym sprzęcie marki Bioquell.

urządzenie do biodekontaminacji pomieszczeń Bioquell HPV  system biodekontaminacji pomieszczeń Bioquell BQ-50Gdzie przeprowadzamy usługi biodekontaminacji 

Szpital

W szpitalu pomieszczeniami, które najczęściej poddawane są procesowi biodekontaminacji są: sale operacyjne i zabiegowe, szpitalne oddziały ratunkowe, sale intensywnej opieki i terapii medycznej, poradnie, oddzialy leczenia oparzeń, izolatki, sale chorych (zwłaszcza w oddziałach zakaźnych), transport medyczny, magazyny odpadów medycznych, centralne sterylizatornie, banki krwi, poczekalnie, sprzęt medyczny.

Przemysł i produkcja farmaceutyczna

Biodekontaminacja pomieszczeń produkcyjnych obejmuje przede wszystkim: pomieszczenia clean room wraz z umieszczonym sprzętem, systemy barierowe typu RABS, linie produkcyjne, komory dekontaminacyjne, śluzy materiałowe, urządzenia produkcyjne typu izolatory, liofilizatory.

Laboratoria

Obszary najczęściej poddawane biodekontaminacji: laboratoria klasy BSL, Banki Komórek, Pracownie Transplantologii, pomieszczenia zwierzętarni, sprzęt laboratoryjny taki jak: izolatory, komory laminarne, inkubatory, wiwaria, regały IVC.


Kompleksowa usługa świadczona przez Sterimed pozwala osiągnąć bardzo wysoką skuteczność procesu biodekontaminacji w krótkim czasie, bez angażowania personelu Klienta. Każdy etap przeprowadzanego procesu jest wykonywany i nadzorowany przez wykwalifikowanych techników Sterimed.

mobilny system do dekontaminacji pomieszczeń

Zapytania w celu uzyskania oferty cenowej prosimi kierować na adres 
biuro@sterimed.com.pl 


mobilny system do biodekontaminacji pomieszczeń