Dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni


Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powierzchni w placówkach służby zdrowia stanowią potencjalne źródło zakażeń szpitalnych.

W związku z tym istnieje potrzeba ulepszenia metod dezynfekcji pomieszczeń.

Na szczególną uwagę zasługuje Biosanitizer Automate - urządzenie do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń jako nowy sposób zapobiegania infekcjom.

Przebywanie w pomieszczeniu zajmowanym wcześniej przez pacjenta zainfekowanego chorobotwórczymi patogenami zwiększa ryzyko zakażenia.
Biosanitizer Automate przyspiesza i ułatwia prace związane z dezynfekcją pomieszczeń eliminując przy tym ryzyko zakażenia personelu i pacjentów, zapewniając optymalną skuteczność mikrobiologiczną bez wytworzenia oporności drobnoustrojów.

To jedne z wielu zalet Biosanitizer Automate. Urządzenie automatycznie dozuje potrzebną ilość środka dezynfekującego według wybranej kubatury pomieszczenia, a na koniec cyklu samoczynnie się wyłącza. Wystarczy zaledwie kilka minut do dezynfekcji powietrza i powierzchni, nawet tych trudnodostępnych (20 m3 w 3 minuty).

 

Do urządzenia Biosanitizer Automate zalecamy stosowanie preparatu:

STERIMED PEROX 6% (preparat biobójczy, nr dopuszczenia URPLWMiPB
do obrotu produktem biobójczym: 4224/TP/2020)

PEROX 6%


Automatyczna dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni


Biosanitizer Automate
 
   


NOWOŚĆ - VirusJet PRO

VirusJet

NOWOŚĆ - ROBOT UV

Zapraszamy do zapoznania się z nowością w ofercie firmy STERIMED:


Robot UV głowica