RealizacjeOferta Sterimed to kompleksowa realizacja zaczynając od zaprojektowania po kompleksowe wyposażnie w meble, odpowiednie urzadzenia oraz aparaturę, a nastepnie zaopatrzenie w materiały zuzywalne i inne akcesoria potrzebne w codziennej pracy. 
Sterylizator parowy medyczny przelotowy w szpitalu

Myjnia-dezynfektor do obuwia
sterylizator medyczny

sterylizator medyczny

autoklaw laboratoryjny

izolator do testów sterylności

komora laminarna III klasy

izolator do badań jałowości