Realizacje


Sterylizator parowy medyczny przelotowy w szpitalu

Myjnia-dezynfektor do obuwia
sterylizator medyczny

sterylizator medyczny

autoklaw laboratoryjny

izolator do testów sterylności

komora laminarna III klasy

izolator do badań jałowości