Kontakt


Sterimed Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 47 lok. 7
02-091 Warszawa

E: biuro@sterimed.com.pl
T: 504 494 658 ; 25 758 88 26
F: 22 350 69 52

Wyposażenie Laboratoriów 504 410 570

Wyposażenie Placówek Medycznych 603 067 311

Wyposażenie Sektora Produkcyjnego, Farmaceutycznego 663 988 773

Formularz kontaktowy:Dane rejestrowe firmy:

Sterimed sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 47/7, 02-091 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000418356, REGON:146099070, NIP:7010340385, wysokość kapitału zakładowego: