Kontakt


Sterimed Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 47 lok. 7
02-091 Warszawa

E: biuro@sterimed.com.pl
T: 504 494 658 ; 25 758 88 26
F: 22 350 69 52

Wyposażenie Placówek Medycznych - 504 410 570
(północna część kraju - woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie)

Wyposażenie Placówek Medycznych - 603 067 311
(południowa część kraju - woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie)

Wyposażenie Laboratoriów oraz Produkcji Farmaceutycznej i Biotechnologicznej - 663 988 773

Formularz kontaktowy:


Wysyłając formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz akceptujesz naszą politykę prywatności.

Dane rejestrowe firmy:

Sterimed sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 47/7, 02-091 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000418356, REGON:146099070, NIP:7010340385, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 PLN