Helix PCD


 pcd nr 1

Przyrządy testowe procesu (PCD) zgodne z PN-EN 867-5 odgrywają szczególna rolę w rutynowej kontroli penetracji pary wewnątrz narzędzi rurowych podczas procesu sterylizacji.

Przyrządy PCD symulują narzędzia rurowate, które są najtrudniejsze do sterylizacji.  

Przyrząd testowy procesu (PCD) może symulować nie tylko narzędzie, lecz cały wsad wewnątrz sterylizatora, i dlatego może być użyty do kontroli wsadu.

Zestaw HELIX składa się z:

- przyrządu testowego  PCD tj. rurka z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju wraz z kapsułą do umieszczenia testu ze wskaźnikiem chemicznym.

Budowa przyrządu umożliwia codzienne, wielokrotne jego stosowanie, bez utraty określonych właściwości i dokładności działania.

- test chemiczny

 Zmiana zabarwienia wskaźnika zależna jest od:

- czasu

- temperatury

- właściwości nasyconej pary

- poprawnej próżni

- szczelności autoklawu

Wskaźnik chemiczny  należy umieścić wewnątrz zestawu PCD.

Po sterylizacji odkręcić kapsułę, w której umieszczony jest test, wyjąć i sprawdzić zmianę koloru.

Prawidłowy proces sterylizacji potwierdzony jest zmianą koloru wskaźnika, wówczas materiał sterylizowany może zostać zwolniony. Dla większej wiarygodności i oddania warunków jakie panują wewnątrz pakietu zaleca się umieszczenie testu wewnątrz torebki.  Test należy umieścić w takich miejscach wewnątrz komory sterylizatora, gdzie penetracja pary może być utrudniona.

Niejednolita zmiana koloru może wystąpić gdy:

- temperatura wewnątrz komory wynosi poniżej temperatury sterylizatora

- odpowietrzanie jest niepełne lub w czasie trwania fazy wstępnej próżni ulatnia się

powietrze/gaz

- jakość pary jest niska (np. jest wilgotna, przegrzana jest gazem nieskraplającym się, pojawia się osad kondensatu)

- nie przestrzegana jest instrukcja użycia

 Prawidłowa zmiana koloru testu (cztery pola wskaźnikowe - czarne) potwierdza, że sterylizator działa poprawnie w zakresie usuwania powietrza i penetracji pary oraz osiągnięcia parametrów krytycznych cyklu sterylizacji.