Taśmy samoprzylepne


 taśmy nr 1
Taśmy samoprzylepne z krepowanego papieru posiadają naniesioną warstwę kleju, gwarantując ich przyleganie do różnych powierzchni m. in. papieru, włókniny, folii lub metalu.

 Służą do zabezpieczenia sterylizowanych pakietów przed niekontrolowanym otwarciem.

Taśmy zachowują doskonałe parametry fizyczne i nie odklejają się podczas procesu.

Łatwo można je  odkleić od wysterylizowanego pakietu bez ryzyka jego uszkodzenia.

Pakiet zawinięty papierem krepowanym należy okleić taśmą (ze wskaźnikiem lub bez wskaźnika) na całej jego długości i szerokości, w taki sposób, aby końcówki taśmy zachodziły na siebie na odcinku minimum 10 cm.

TAŚMY STERYLIZACYJNE ZE WSKAŹNIKIEM STERYLIZACJI 

taśma ze wskaź

Taśma umożliwia szybkie wizualne odróżnienie pakietów sterylizowanych od pakietów nie poddanych jeszcze procesowi sterylizacji, wskazania na taśmie nie dają natomiast możliwości oceny warunków sterylizacji panujących wewnątrz pakietu.

Taśma może być stosowana w sterylizatorach grawitacyjnych 121°C i w sterylizatorach z próżnią wstępną 134°C.

Substancje chemiczne zawarte we wskaźnikach nie zawierają szkodliwych metali ciężkich i lateksu. Wskaźniki chemiczne na taśmach są testami klasy 1 zgodnie z EN PN ISO 11140.

Dostępne rozmiary :

- 19 mm x 50m

- 25mm x 50mTAŚMA NEUTRALNA (BEZ WSKAŹNIKA STERYLIZACJI) 

taśma neutralna

Taśma umożliwia szybkie wizualne odróżnienie pakietów sterylizowanych od pakietów nie poddanych jeszcze procesowi sterylizacji, wskazania na taśmie nie dają natomiast możliwości oceny warunków sterylizacji panujących wewnątrz pakietu.

Taśma może być stosowana w sterylizatorach grawitacyjnych 121°C i w sterylizatorach z próżnią wstępną 134°C.

 

Dostępne rozmiary :

- 19 mm x 50m