Wskaźniki chemiczne Bioquell HPV-CI


HPV-CI

Test chemiczny Bioquell HPV-CI jest wizualnym wskaźnikiem skuteczności cyklu biodekontaminacji oparami  nadtlenku wodoru (HPV) firmy Bioquell. Został opracowany w celu uzupełnienia standardowych wskaźników biologicznych oraz określenia dystrybucji par H202 podczas procesu.

Każda paczka Bioquell HPV-CI zawiera karty wskaźnikowe z serią symboli ((2-log, 4-log, 6-log i> 6-log), które stopniowo zmieniają kolor z niebieskiego na biały podczas ekspozycji na gazową formę nadtlenku wodoru.

Wybarwienie kart pomaga w określeniu skuteczności procesu biodekontaminacji, jednak do potwierdzenia uzyskanej redukcji konieczne jest zastosowanie testów biologicznych HPV-BI.

Dostępne opakowania wskaźników HPV-CI: 100 szt., 20 szt.