Wskaźniki biologiczne Bioquell HPV-BI


Bioquell HPV-BI jest wskaźnikiem biologicznym zaprojektowanym specjalnie do procesów biodekontaminacji HPV.

Wskaźnik  ma postać specjalnej papierowej saszetki z umieszczonym wewnątrz stalowym krążkiem zaszczepionym sporami Geobacillus stearothermophilus ATCC 12980. W czasie procesu opary nadtlenku wodoru przenikają przez saszetkę do sporów niszcząc je, co pozwala potwierdzić uzyskanie w każdym cyklu biodekontaminacji HPV redukcji mikroorganizmów o 6 log.

Bioquell HPV-BI został zaprojektowany jako wysokiej jakości, spójny i niezawodny wskaźnik biologiczny. Inokulum Bioquell HPV-BI jest produkowane ze szczepu hodowlanego ATCC 12980, przed inokulacją na nośniku spory przechodzą szereg skomplikowanych etapów czyszczenia w celu usunięcia nadmiaru mediów i resztek komórkowych.

Każda partia wskaźników posiada certyfikat w którym określona jest  ilość sporów naniesiona na krążek oraz wartość D-value.

Po procesie biodekontaminacji stalowe krążki należy wyjąć z saszetek pod nawiewem laminarnym, przenieść do sterylnych pożywek TSB w probówkach i inkubować przez 7 dni w temperaturze 56°C.

Dostępne opakowania wskaźników HPV-BI: 100 szt., 20 szt.